รางวัลและใบรับรองที่ได้รับ

รางวัลและใบรับรองที่ได้รับ

1
ได้รับการรับรองจากกรมส่งเสริมการลงทุน (BOI) 2 ฉบับ
15
จดทะเบียนบริษัท ไบโอฟาร์มาเทค จำกัด และไบโอฟาร์มา แปซิฟิก จำกัด
8
รับรางวัล ผลิตภัณฑ์เด่น ด้านผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
8
ผลิตภัณฑ์ Stay ออกวางตลาด
4
ผลิตภัณฑ์ Brocco ออกวางตลาด
16
ผลิตภัณฑ์ Furefoo ออกวางตลาด
16
จดทะเบียนบริษัท เฟอร์ฟู แปซิฟิก จำกัด
1

ได้รับการรับรองจากกรมส่งเสริมการลงทุน (BOI) 2 ฉบับ

LEARN MORE
15

จดทะเบียนบริษัท ไบโอฟาร์มาเทค จำกัด และไบโอฟาร์มา แปซิฟิก จำกัด

LEARN MORE
8

รับรางวัล ผลิตภัณฑ์เด่น ด้านผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

LEARN MORE
8

ผลิตภัณฑ์ Stay ออกวางตลาด

LEARN MORE
4

ผลิตภัณฑ์ Brocco ออกวางตลาด

LEARN MORE
16

ผลิตภัณฑ์ Furefoo ออกวางตลาด

LEARN MORE
16

จดทะเบียนบริษัท เฟอร์ฟู แปซิฟิก จำกัด

LEARN MORE

CONTACT INFORMATION

บริษัท ไบโอฟาร์มาเทค จำกัด
116/29 ซอยสุขุมวิท 23 , แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

E-mail: info@biomtpharma.com

facbook instragram line

CONTACT INFORMATION

บริษัท ไบโอฟาร์มาเทค จำกัด

116/29 ซอยสุขุมวิท 23 , แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

E-mail: info@biomtpharma.com

facbook instragram line