อนุพันธ์วิตามินเฟอร์ฟู FUREFOO

เป็นการใช้ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ไขปัญหาของผิวพรรณผสานโดยเฉพาะ ด้วยวิธีการทางเทคนิคในการวิจัยและพัฒนาสารสำคัญหลายชนิด และนำมาผสมสานตามกระบวนทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่วัดผลได้อย่างเต็มรูปแบบ

ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่พัฒนาตลอดเวลา ในระยะเวลากว่า10ปี เฟอร์ฟูได้มีการปรับปรุงและพัฒนาสูตรถึง 4 ครั้ง และในปี 2021 นี้ จะเป็นปรากฎการณ์ครั้งแรกที่เฟอร์ฟูได้ก่อตั้งทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งย้ายฐานการผลิตมาเป็นของตัวเองทั้งหมด ทำให้เราสามารถพัฒนาศักยภาพของผลิตภัณฑ์ของเรา ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างไม่มีขีดจำกัด

BACK

อนุพันธ์วิตามินเฟอร์ฟู FUREFOO

เป็นการใช้ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ไขปัญหาของผิวพรรณผสานโดยเฉพาะ ด้วยวิธีการทางเทคนิคในการวิจัยและพัฒนาสารสำคัญหลายชนิด และนำมาผสมสานตามกระบวนทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่วัดผลได้อย่างเต็มรูปแบบ

ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่พัฒนาตลอดเวลา ในระยะเวลากว่า10ปี เฟอร์ฟูได้มีการปรับปรุงและพัฒนาสูตรถึง 4 ครั้ง และในปี 2021 นี้ จะเป็นปรากฎการณ์ครั้งแรกที่เฟอร์ฟูได้ก่อตั้งทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งย้ายฐานการผลิตมาเป็นของตัวเองทั้งหมด ทำให้เราสามารถพัฒนาศักยภาพของผลิตภัณฑ์ของเรา ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างไม่มีขีดจำกัด

BACK

CONTACT INFORMATION

Bio Pharma Tech Company Limited
116/29 Soi Sukhumvit 23, Klongtoey, Wattana, Bangkok 10110

Tel: (+662)-086-2424

E-mail: info@biomtpharma.com

Contact Sales: 098-947-1201, 093-639-3870

CONTACT INFORMATION

Bio Pharma Tech Company Limited

116/29 Soi Sukhumvit 23, Klongtoey, Wattana, Bangkok 10110

Contact Sales: 098-947-1201, 093-639-3870

E-mail: info@biomtpharma.com