Gaia

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ให้ผลลัพธ์ในการพัฒนาและช่วยเสริมสร้างคุณภาพในการนอนหลับได้ดีขึ้น เป็นการคิดค้นวิจัยด้วยหลักการพัฒนาสารตั้งต้นที่มีส่วนสำคัญในกระบวนการของร่างกาย จนกลายเป็นโปรตีนเป้าหมายนั้นก็คือเมลาโทนิน ซึ่งช่วยในการนอนหลับนั่นเอง

BACK

Gaia

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ให้ผลลัพธ์ในการพัฒนาและช่วยเสริมสร้างคุณภาพในการนอนหลับได้ดีขึ้น เป็นการคิดค้นวิจัยด้วยหลักการพัฒนาสารตั้งต้นที่มีส่วนสำคัญในกระบวนการของร่างกาย จนกลายเป็นโปรตีนเป้าหมายนั้นก็คือเมลาโทนิน ซึ่งช่วยในการนอนหลับนั่นเอง

BACK

CONTACT INFORMATION

Bio Pharma Tech Company Limited
116/29 Soi Sukhumvit 23, Klongtoey, Wattana, Bangkok 10110

Tel: (+662)-086-2424

E-mail: info@biomtpharma.com

Contact Sales: 098-947-1201, 093-639-3870

CONTACT INFORMATION

Bio Pharma Tech Company Limited

116/29 Soi Sukhumvit 23, Klongtoey, Wattana, Bangkok 10110

Contact Sales: 098-947-1201, 093-639-3870

E-mail: info@biomtpharma.com