StayB

ผลิตภัณฑ์สำหรับคนเลือดกรุ๊ปบีโดยเฉพาะ ที่ค้นคว้ามาจากความรู้ความเข้าใจทั้งในด้านชีววิทยา เคมี ระบบการทำงานของร่างกาย และความแตกต่างของแต่ละกรุ๊ปเลือด เพื่อการทำงานของระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายโดยเฉพาะ ซึ่งจะนำไปสู่สุขภาพที่ดีแบบองค์รวม

Probiotics คือจุลินทรีย์หรือยีสต์ที่อยู่ในระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่าย ซึ่งหากมีจำนวนที่เหมาะสม จะทำให้ระบบการทำงานเหล่านั้นเป็นปกติ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสภาพการแข่งขันในสังคมปัจจุบันทำให้เราต้องใช้ชีวิตแข่งกับเวลา ทำให้ประชากรจำนวนมากมีปัญหาเรื่องระบบการย่อยอาหารและการขับถ่าย เนื่องมาจากการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนและพักผ่อนไม่เพียงพอ ยิ่งไปกว่านั้น การรับประทานยาปฎิชีวนะอย่างผิดวิธีทำให้ปัญหาเหล่านั้นรุนแรงขึ้น เราจึงจำเป็นต้องเติม Probiotics ให้กับร่างกายของเรา

ไม่เพียงเท่านั้น คนเลือดกรุ๊ปบีจะมีประสิทธิภาพในการย่อยแป้งและน้ำตาลน้อยกว่าเลือดกรุ๊ปอื่นๆ เป็นสาเหตุให้อ้วนจากไขมันสะสมได้ง่าย ทีมนักวิจัยของเราจึงคิดค้นพัฒนา Stay B ซึ่งถูกออกแบบมาเป็น Probiotics สำหรับคนเลือดกรุ๊ปบีโดยเฉพาะ โดยประกอบด้วยสารสกัดจากผลส้มแขก เพื่อขัดขวางการเปลี่ยนน้ำตาลเป็นไขมันสะสม และเร่งการสลายไขมันสะสมในร่างกาย

BACK

StayB

ผลิตภัณฑ์สำหรับคนเลือดกรุ๊ปบีโดยเฉพาะ ที่ค้นคว้ามาจากความรู้ความเข้าใจทั้งในด้านชีววิทยา เคมี ระบบการทำงานของร่างกาย และความแตกต่างของแต่ละกรุ๊ปเลือด เพื่อการทำงานของระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายโดยเฉพาะ ซึ่งจะนำไปสู่สุขภาพที่ดีแบบองค์รวม

Probiotics คือจุลินทรีย์หรือยีสต์ที่อยู่ในระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่าย ซึ่งหากมีจำนวนที่เหมาะสม จะทำให้ระบบการทำงานเหล่านั้นเป็นปกติ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสภาพการแข่งขันในสังคมปัจจุบันทำให้เราต้องใช้ชีวิตแข่งกับเวลา ทำให้ประชากรจำนวนมากมีปัญหาเรื่องระบบการย่อยอาหารและการขับถ่าย เนื่องมาจากการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนและพักผ่อนไม่เพียงพอ ยิ่งไปกว่านั้น การรับประทานยาปฎิชีวนะอย่างผิดวิธีทำให้ปัญหาเหล่านั้นรุนแรงขึ้น เราจึงจำเป็นต้องเติม Probiotics ให้กับร่างกายของเรา

ไม่เพียงเท่านั้น คนเลือดกรุ๊ปบีจะมีประสิทธิภาพในการย่อยแป้งและน้ำตาลน้อยกว่าเลือดกรุ๊ปอื่นๆ เป็นสาเหตุให้อ้วนจากไขมันสะสมได้ง่าย ทีมนักวิจัยของเราจึงคิดค้นพัฒนา Stay B ซึ่งถูกออกแบบมาเป็น Probiotics สำหรับคนเลือดกรุ๊ปบีโดยเฉพาะ โดยประกอบด้วยสารสกัดจากผลส้มแขก เพื่อขัดขวางการเปลี่ยนน้ำตาลเป็นไขมันสะสม และเร่งการสลายไขมันสะสมในร่างกาย

BACK

CONTACT INFORMATION

Bio Pharma Tech Company Limited
116/29 Soi Sukhumvit 23, Klongtoey, Wattana, Bangkok 10110

Tel: (+662)-086-2424

E-mail: info@biomtpharma.com

Contact Sales: 098-947-1201, 093-639-3870

CONTACT INFORMATION

Bio Pharma Tech Company Limited

116/29 Soi Sukhumvit 23, Klongtoey, Wattana, Bangkok 10110

Contact Sales: 098-947-1201, 093-639-3870

E-mail: info@biomtpharma.com