Nupro

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพร้อมโปรไบโอติก ที่เลือกใช้เทคโนโลยีการผลิตและสายพันธุ์เฉพาะของโปรไบโอติกส์ ซึ่งส่งผลให้ลำไส้และระบบทางเดินอาหารได้รับการกระตุ้นให้ขยับอย่างถูกวิธี ช่วยในการขับถ่ายและป้องกันการอักเสบในระบบทางเดินอาหาร อีกทั้งยังช่วยส่งผลให้ระบบการไหลเวียนของเลือดในลำไส้ดีขึ้นอีกด้วย

BACK

Nupro

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพร้อมโปรไบโอติก ที่เลือกใช้เทคโนโลยีการผลิตและสายพันธุ์เฉพาะของโปรไบโอติกส์ ซึ่งส่งผลให้ลำไส้และระบบทางเดินอาหารได้รับการกระตุ้นให้ขยับอย่างถูกวิธี ช่วยในการขับถ่ายและป้องกันการอักเสบในระบบทางเดินอาหาร อีกทั้งยังช่วยส่งผลให้ระบบการไหลเวียนของเลือดในลำไส้ดีขึ้นอีกด้วย

BACK

CONTACT INFORMATION

Bio Pharma Tech Company Limited
116/29 Soi Sukhumvit 23, Klongtoey, Wattana, Bangkok 10110

Tel: (+662)-086-2424

E-mail: info@biomtpharma.com

Contact Sales: 098-947-1201, 093-639-3870

CONTACT INFORMATION

Bio Pharma Tech Company Limited

116/29 Soi Sukhumvit 23, Klongtoey, Wattana, Bangkok 10110

Contact Sales: 098-947-1201, 093-639-3870

E-mail: info@biomtpharma.com