Dr.Erik

เมื่อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้ออกแบบจากสารตั้งต้นของสารสื่อประสาทในสมองไม่ว่าจะเป็นเมลาโทนินหรือกาบา ที่ทำให้ร่างกายสร้างเมลาโทนินขึ้นได้เองตามธรรมชาติ จึงทำให้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร”ด็อกเตอร์อีริค”สามารถเพิ่มคุณภาพในการนอนหลับได้อย่างมีนัยสำคัญ

ยืนยันได้จากเอกสารงานวิจัยที่ผ่านการตีพิมพ์ในระดับสากลมากมาย จึงทำให้ Dr. Erik Bedtime Story เป็นที่ยอมรับและเป็นตัวเลือกลำดับแรกของผู้มีปัญหาการนอน จนจัดได้ว่าขายดีเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทย

BACK

Dr.Erik

เมื่อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้ออกแบบจากสารตั้งต้นของสารสื่อประสาทในสมองไม่ว่าจะเป็นเมลาโทนินหรือกาบา ที่ทำให้ร่างกายสร้างเมลาโทนินขึ้นได้เองตามธรรมชาติ จึงทำให้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร”ด็อกเตอร์อีริค”สามารถเพิ่มคุณภาพในการนอนหลับได้อย่างมีนัยสำคัญ

ยืนยันได้จากเอกสารงานวิจัยที่ผ่านการตีพิมพ์ในระดับสากลมากมาย จึงทำให้ Dr. Erik Bedtime Story เป็นที่ยอมรับและเป็นตัวเลือกลำดับแรกของผู้มีปัญหาการนอน จนจัดได้ว่าขายดีเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทย

BACK

CONTACT INFORMATION

Bio Pharma Tech Company Limited
116/29 Soi Sukhumvit 23, Klongtoey, Wattana, Bangkok 10110

Tel: (+662)-086-2424

E-mail: info@biomtpharma.com

Contact Sales: 098-947-1201, 093-639-3870

CONTACT INFORMATION

Bio Pharma Tech Company Limited

116/29 Soi Sukhumvit 23, Klongtoey, Wattana, Bangkok 10110

Contact Sales: 098-947-1201, 093-639-3870

E-mail: info@biomtpharma.com