Iviss

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ทาง BIOMT พัฒนาและวิจัยร่วมกับจักษุแพทย์ผู้มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปีหลายท่าน ใช้ผลงานวิจัยร่วมกับประสบการณ์ข้อมูลของคนไข้เพื่อมากลั่นกรองเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะลดปัญหาของดวงตา ผลิตภัณฑ์ I-Viss สามารถป้องกันดวงตา ให้ไม่แก่ก่อนวัย ตั้งแต่ระบบโครงสร้างแข็งแรงขึ้น เพิ่มความชุ่มชื้นของน้ำหล่อเลี้ยงในตา คือการดูแลดวงตาในทุกองค์ประกอบ

BACK

Iviss

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ทาง BIOMT พัฒนาและวิจัยร่วมกับจักษุแพทย์ผู้มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปีหลายท่าน ใช้ผลงานวิจัยร่วมกับประสบการณ์ข้อมูลของคนไข้เพื่อมากลั่นกรองเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะลดปัญหาของดวงตา ผลิตภัณฑ์ I-Viss สามารถป้องกันดวงตา ให้ไม่แก่ก่อนวัย ตั้งแต่ระบบโครงสร้างแข็งแรงขึ้น เพิ่มความชุ่มชื้นของน้ำหล่อเลี้ยงในตา คือการดูแลดวงตาในทุกองค์ประกอบ

BACK

CONTACT INFORMATION

Bio Pharma Tech Company Limited
116/29 Soi Sukhumvit 23, Klongtoey, Wattana, Bangkok 10110

Tel: (+662)-086-2424

E-mail: info@biomtpharma.com

Contact Sales: 098-947-1201, 093-639-3870

CONTACT INFORMATION

Bio Pharma Tech Company Limited

116/29 Soi Sukhumvit 23, Klongtoey, Wattana, Bangkok 10110

Contact Sales: 098-947-1201, 093-639-3870

E-mail: info@biomtpharma.com