นวัตกรรม

นวัตกรรม

ลดสารที่ไม่จำเป็น และไม่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ในการผลิตอาหารเสริม

จำเป็นต้องมีการใส่สารบางอย่างในขั้นตอนการผสมและขึ้นรูป ซึ่งสารเหล่านั้นอาจมีปริมาณมากกว่าสารที่มีประโยชน์เสียอีก

BIOMT ให้ความสำคัญในการลดการบริโภคสารที่ไม่จำเป็นเหล่านั้น จึงทุ่มเทค้นคว้าวิจัย จนสามารถทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราลดการใช้สารเหล่านั้นลงได้มากกว่า 50% ทำให้เม็ดอาหารเสริมของเรามีขนาดเล็กลง กลืนง่ายขึ้น แต่ประสิทธิภาพคงเดิมหรือดีกว่า

Active Ingredients

เป็นผู้นำในการค้นคว้าวิจัย และรวบรวมส่วนผสมที่มีประโยชน์ต่อร่างกายจากทั่วโลก โดยสารทุกตัวต้องมีผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งต้องผ่านการรับรองความปลอดภัยทั้งจาก FDA ต่างประเทศและจากองค์การอาหารและยาของไทย เท่านั้น

ลดสารที่ไม่จำเป็น และไม่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ในการผลิตอาหารเสริม

จำเป็นต้องมีการใส่สารบางอย่างในขั้นตอนการผสมและขึ้นรูป ซึ่งสารเหล่านั้นอาจมีปริมาณมากกว่าสารที่มีประโยชน์เสียอีก

BIOMT ให้ความสำคัญในการลดการบริโภคสารที่ไม่จำเป็นเหล่านั้น จึงทุ่มเทค้นคว้าวิจัย จนสามารถทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราลดการใช้สารเหล่านั้นลงได้มากกว่า 50% ทำให้เม็ดอาหารเสริมของเรามีขนาดเล็กลง กลืนง่ายขึ้น แต่ประสิทธิภาพคงเดิมหรือดีกว่า

Active Ingredients

เป็นผู้นำในการค้นคว้าวิจัย และรวบรวมส่วนผสมที่มีประโยชน์ต่อร่างกายจากทั่วโลก โดยสารทุกตัวต้องมีผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งต้องผ่านการรับรองความปลอดภัยทั้งจาก FDA ต่างประเทศและจากองค์การอาหารและยาของไทย เท่านั้น

CONTACT INFORMATION

บริษัท ไบโอฟาร์มาเทค จำกัด
116/29 ซอยสุขุมวิท 23 , แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

E-mail: info@biomtpharma.com

facbook instragram line

CONTACT INFORMATION

บริษัท ไบโอฟาร์มาเทค จำกัด

116/29 ซอยสุขุมวิท 23 , แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

E-mail: info@biomtpharma.com

facbook instragram line